X
تبلیغات
رایتل

جواب بازی جدولانه (2) 300

جمعه 30 مهر 1395 ساعت 20:04

قصه:داستان

از هم پاشیده شدن:وارفتن

بندگی:رق

زبانی:شفاهی

کیسه درویشان:چنته

از ادات پرسش:کدام

فرزند پسر:ولد

نخ های افقی پارچه:پود

رعشه:لرزه

کرانه:حد  

فروشنده آب:سقا

یار پت:مت

زندگان:احیا

فکاهی:طنز

شانه به سر:هدهد

اندوهناک:حزین

تیره شدن:تکدر

یک ششم چیزی:دانگ

سالک:رهرو

طلا:زر

رهبر:لیدر

رب النوع:الهه

راه راست رفته:راشد

ملایمت:نرمی

بخشنده:وهاب

رنگ سبز تند:یشمی

ورزش جسم و ذهن:یوگا

بی میل بودن:کراهت داشتن

رخ جوش:آکنه

مظهر پلیدی:دیو

چند وکیل:وکلا

طغیان و قیام:شورش

ناوارد:ناشی

کم:اندک

قابله:ماما

رقص برزیلی:سامبا

بله بی ادبانه:ها

برجسته و مشخص:متمایز

درخت قالی:دار

میان:لا

نوعی امرود:مل

برآمدن آفتاب:طلوع

پرحرف:لفاظ

نرم و نازک:لطیف

آهوبره:غزال

از درندگان:شغال

نیروی نظامی یک کشور:ارتش

روز دهم محرم:عاشورا

پند دادن:وعظ

الکی،خود بار آمده:دیمی

مدعی شدن:ادعا

نوعی تفنگ:سرپر

رهایی از غم:تسلا

تیر انداختن:رمی

صدای ریزش آب:شرشر

ذره بنیادین:اتم

غذای مجردی:نیمرو

یاری دهنده:پایمرد

متن ها:متون

وی:او

بدی:شر

هندی اش معروف است:تمر

ابزار نجاری:رنده

جاده:راه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.